Festiwal Jachowicza to coroczne wydarzenie kulturalne, które odbywa się w Tarnobrzegu. Trzecia edycja festiwalu w 2022 roku miała miejsce na przełomie listopada i grudnia. Głównym celem festiwalu jest uhonorowanie dziedzictwa Stanisława Jachowicza – urodzonego w Dzikowie (dzielnica Tarnobrzega) poety, pedagoga, działacza charytatywnego i czołowego polskiego bajkopisarza. Festiwal charakteryzuje się interdyscyplinarnym podejściem, obejmującym trzy główne dziedziny: plastyczną, literacką i teatralną, które mają formę konkursów.

Podczas festiwalu odbywają się różnorodne warsztaty, spotkania z ciekawymi gośćmi, słuchowiska, turnieje oraz maraton czytania. W 2022 roku, w ramach festiwalu zorganizowano konkursy dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

Konkurs teatralny miał hasło przewodnie „Obchodź się łagodnie ze zwierzętami”, a uczestnicy mieli za zadanie zaprezentować swoje interpretacje relacji ludzi ze zwierzętami. Konkurs plastyczny polegał na wykonaniu portretu Stanisława Jachowicza, a konkurs literacki, zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnobrzegu, dotyczył tworzenia bajek, powiastek czy esejów na wybrany temat.

Logo festiwalu

Festiwal Baśniowy Świat ma na celu aktywizację twórczą różnych grup społecznych, w tym uczniów, nauczycieli, rodziców i opiekunów. Działania festiwalowe mają związek z twórczością Jachowicza, służąc jako inspiracje lub odniesienia do jego utworów. Festiwal stwarza możliwości dla rozwoju umiejętności i wiedzy uczestników, integracji różnych grup wiekowych i społecznych, a także podnosi świadomość kulturową mieszkańców regionu​​.

Słuchowisko radiowe o Jachowiczu – posłuchaj

W ramach II edycji Festiwalu Baśniowy Świat Stanisława Jachowicza, odbywającego się w Tarnobrzegu, powstało słuchowisko pt. „O Stasiu Jachowiczu, co został bajkopisarzem”. Teraz, dla tych, którzy nie mieli okazji posłuchać go w Radiu RDC i Radiu Leliwa, udostępnione zostało na stronie internetowej organizatorów. Słuchowisko to dzieło Iwony Rusek, z reżyserią Anny Skuratowicz i udziałem aktora Łukasza Chmielowskiego. W produkcji brali udział aktorzy Teatrzyku Magik i Teatru Czwartek, a także instruktorzy Anna Pintal i Sylwester Łysiak. Całość zrealizował Jarosław Piątkowski.

Stanisław Jachowicz – kim był?

Stanisław Jachowicz (1796–1857) był polskim poetą, pedagogiem, działaczem charytatywnym oraz czołowym bajkopisarzem. Urodzony w Dzikowie (dziś dzielnica Tarnobrzega) w rodzinie szlacheckiej, od młodych lat wykazywał zainteresowanie literaturą. Jego edukacja rozpoczęła się w szkole pijarów w Rzeszowie, a kontynuowana była na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie współtworzył Towarzystwo Ćwiczącej się Młodzieży w Literaturze Ojczystej.

Jachowicz jest znany przede wszystkim jako autor bajek i powiastek dla dzieci, w których porzucił alegorię na rzecz konkretnych przykładów i naturalnego języka. Jego dzieła, takie jak „Bajki i powieści” wydane w 1824 roku, przyczyniły się do rozwoju polskiej literatury dziecięcej. Bajki Jachowicza, w których często pojawiają się postacie zwierząt i dzieci z ludu, promują wartości takie jak posłuszeństwo, pracowitość i dobroć wobec ludzi oraz zwierząt.

Oprócz twórczości literackiej, Jachowicz angażował się w działalność pedagogiczną i dobroczynną. Był dyrektorem Instytutu dla Moralnie Zaniedbanych Dzieci i członkiem Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Zaangażowany w edukację i opiekę nad dziećmi, szczególnie z uboższych warstw społeczeństwa, był współtwórcą ochronek, które były prototypami dzisiejszych przedszkoli. Zmarł w Warszawie w 1857 roku, pozostawiając trwałe dziedzictwo w postaci swoich dzieł i wkładu w rozwój edukacji dziecięcej w Polsce

Zobacz również